Castanhal Golfe Clube - Diretoria

Membros da Diretoria para o ano de 2012
 
Conselheiros Tsuyoshi Yamaguchi
Isamu Hashimoto
Presidente Rogério Hiroyuki Oyama Okajima
Vice-Presidentes Roberto Yamaguchi
Fumito Tashiro
Diretor Financeiro Dionísio Hiroshi Nogami
Vice Yuji Saito
Secretária Miki Sakanoue Nogami
Vice Clausqueller Mitome
Capitão Fumito Tashiro
Diretor Social Tsuyoshi Yamaguchi
Yuji Saito
Rodolfo Casarin
Roberto Yamaguchi
Diretor de Sede Tadashi Hashimoto
Tsugiyoshi teshima
  Antonio Edivan
Diretor de Campo Fumito Tashiro
Isamu Hashimoto
Kenji Nogami
Conselho Fiscal Kunio Kobayashi
Koji Muto
Suplente Tsugiyoshi Teshima
Comissão de Torneios Paulo Tashiro
e Handicap Koji Muto
Clausqueller Mitome
Antônio Edivan Pereira
Dionisio Nogami
Miki Nogami
Rodapé da Página