Resultados

Copa Oriente de Golfe

Data: 1/2/2009

Local: Tomé-Açu

Tipo: Amador

Clube: Tomé-Açu Country Club

Obs: Válido para o Ranking Paraense

Parceiros: Posto Oriente

 

Premiação Categoria Net
Masculino HC 0 a 19
  Código CBG Index Nome Out In Total HC Net Clube
1 910010010 16,1 Fábio Atsushi Kitabayashi 45 40 85 18 67 ACC
2 910030008 13,7 Kazuo Kubota 41 41 82 15 67 TACC
3 910030002 13,7 Getúlio Kazuyuki Sasaki 40 42 82 15 67 TACC
 
Masculino HC 20 a 40
  Código CBG Index Nome Out In Total HC Net Clube
1 910010019 18,7 Nobuyoshi Muto 42 45 87 21 66 ACC
2 910030006 20,2 Yasuaki Matsuzaki 43 46 89 22 67 TACC
3 910020020 18,1 Wilson Seiji Sasamoto 45 43 88 20 68 CGC
 
Feminino HC 0 a 40
  Código CBG Index Nome Out In Total HC Net Clube
1 910030024 32,4 Kyoko Sasaki 54 52 106 35 71 TACC
2 910030027 19,9 Selma Kiyoko Kato 45 48 93 21 72 TACC
3 910010027 28,5 Shizuko Igarashi 53 51 104 31 73 ACC
                 
Premiação Categoria Scratch
  Código CBG Index Nome Out In Total HC Clube
1 910010002 4,3 Roberto Masao Oya 37 39 76 5 ACC
2 910020021 6,5 Antônio Edivan Moraes Pereira 38 38 76 7 CGC
3 910020006 7,3 Takumi Tashiro 41 37 78 8 CGC

Pontuação

Cavalheiros
1  Roberto Oya 
76
20
2  Antonio Edivan 
76
15
3  Paulo Tashiro 
78
12
4  Ivan Saiki 
80
10
5  Dionisio Nogami 
81
8
6  Kazuo Kubota 
82
6,5
    Getulio Sasaki 
82
6,5
8  Wander Kobayashi 
83
5
9  Jorge Ito 
84
4
10  Fabio Kitabayashi 
85
2,5
    Mikio Nagai 
85
2,5
12  Nobuyoshi Muto 
87
0,5
     Tadashi Hashimoto 
87
0,5

-

Veteranos
1  Nobuyoshi Muto 
87
20
2  Shigueru Hiramizu 
88
13,5
     Katsutoshi Sato 
88
13,5
4  Yoshiyuki Uesugi 
89
8,33
     Kenji Ito 
89
8,33
     Y. Matsuzaki 
89
8,33
7  Michio Sato 
90
5
      Hyong Gi No 
90
5
     Sanshiro Yamaoka 
90
5
10  Eisuke Igarashi 
92
3
11  Tsuyoshi Yamaguchi 
93
2
12  Tamio Onji 
94
1

-

Damas
1  Miki Nogami 
92
20
2  Selma Kato 
93
15
3  Patricia Sakaguchi 
98
12
4  Shizuko Igarashi 
104
10
5  Diana Miyagawa 
105
8
6  Kyoko Sasaki 
106
7
7  Jeny Nagai 
110
6
8  Eiko Ito 
113
5
9  Ilma Sato 
129
4

[Voltar]
Rodapé da Página